พ่อหมีใจดี http://fatherbear.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=07-05-2009&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=07-05-2009&group=2&gblog=11 http://fatherbear.bloggang.com/rss <![CDATA[07-05-09...พ่อหมีcardio1+Vicky Cristina Barcelona]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=07-05-2009&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=07-05-2009&group=2&gblog=11 Thu, 07 May 2009 22:35:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=21-03-2009&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=21-03-2009&group=2&gblog=10 http://fatherbear.bloggang.com/rss <![CDATA[20-03-09พ่อหมีcardio[día13-14]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=21-03-2009&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=21-03-2009&group=2&gblog=10 Sat, 21 Mar 2009 0:24:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=18-03-2009&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=18-03-2009&group=2&gblog=9 http://fatherbear.bloggang.com/rss <![CDATA[18-03-09พ่อหมีcardio[día10-11-12]...บังเอิญFast-5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=18-03-2009&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=18-03-2009&group=2&gblog=9 Wed, 18 Mar 2009 23:12:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=14-03-2009&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=14-03-2009&group=2&gblog=8 http://fatherbear.bloggang.com/rss <![CDATA[13-03-09พ่อหมีcardio[día9]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=14-03-2009&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=14-03-2009&group=2&gblog=8 Sat, 14 Mar 2009 11:43:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=09-03-2009&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=09-03-2009&group=2&gblog=7 http://fatherbear.bloggang.com/rss <![CDATA[09-03-09พ่อหมีcardio[día8]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=09-03-2009&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=09-03-2009&group=2&gblog=7 Mon, 09 Mar 2009 17:44:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=07-03-2009&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=07-03-2009&group=2&gblog=6 http://fatherbear.bloggang.com/rss <![CDATA[06-03-09พ่อหมีcardio[día7]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=07-03-2009&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=07-03-2009&group=2&gblog=6 Sat, 07 Mar 2009 0:19:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=04-03-2009&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=04-03-2009&group=2&gblog=5 http://fatherbear.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อหมีcardio[día5-6]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=04-03-2009&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=04-03-2009&group=2&gblog=5 Wed, 04 Mar 2009 21:36:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=27-02-2009&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=27-02-2009&group=2&gblog=4 http://fatherbear.bloggang.com/rss <![CDATA[27-2-09...พ่อหมีcardio[día4]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=27-02-2009&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=27-02-2009&group=2&gblog=4 Fri, 27 Feb 2009 15:17:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=24-02-2009&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=24-02-2009&group=2&gblog=3 http://fatherbear.bloggang.com/rss <![CDATA[24-2-09...พ่อหมีcardio[día3]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=24-02-2009&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=24-02-2009&group=2&gblog=3 Tue, 24 Feb 2009 20:58:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=23-02-2009&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=23-02-2009&group=2&gblog=2 http://fatherbear.bloggang.com/rss <![CDATA[23-2-09...พ่อหมีcardio[día2]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=23-02-2009&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=23-02-2009&group=2&gblog=2 Mon, 23 Feb 2009 21:03:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=22-02-2009&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=22-02-2009&group=2&gblog=1 http://fatherbear.bloggang.com/rss <![CDATA[22-2-09...พ่อหมีคาดิโอ[día1]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=22-02-2009&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=22-02-2009&group=2&gblog=1 Sun, 22 Feb 2009 15:05:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=25-04-2009&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=25-04-2009&group=1&gblog=5 http://fatherbear.bloggang.com/rss <![CDATA[Je suis arrivée!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=25-04-2009&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=25-04-2009&group=1&gblog=5 Sat, 25 Apr 2009 19:05:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=09-03-2009&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=09-03-2009&group=1&gblog=4 http://fatherbear.bloggang.com/rss <![CDATA[Air rowing machine ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=09-03-2009&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=09-03-2009&group=1&gblog=4 Mon, 09 Mar 2009 21:14:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=27-02-2009&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=27-02-2009&group=1&gblog=3 http://fatherbear.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อหมี weight training...วิธีฝึก+clip]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=27-02-2009&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=27-02-2009&group=1&gblog=3 Fri, 27 Feb 2009 15:59:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=26-02-2009&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=26-02-2009&group=1&gblog=2 http://fatherbear.bloggang.com/rss <![CDATA[interval training]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=26-02-2009&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=26-02-2009&group=1&gblog=2 Thu, 26 Feb 2009 0:07:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=19-02-2009&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=19-02-2009&group=1&gblog=1 http://fatherbear.bloggang.com/rss <![CDATA[วิ่งกับพ่อหมีใจดี ก้าวที่1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=19-02-2009&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fatherbear&month=19-02-2009&group=1&gblog=1 Thu, 19 Feb 2009 19:41:44 +0700